در مکان هایی که امنیت از اهمیت بالایی برخوردار است مانند واحدهای نظامی و اداره های دولتی و … ، برای کنترل ورود و خروج افراد از این سیستم استفاده می شود که سهولت استفاده برای کاربران و بهره وری اقتصادی سبب گسترش این سیستم شده است.