علاوه بر امنیت ، راحتی کاربران نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است که به کمک فناوری شناسایی اثر انگشت این مهم نیز فراهم شده است.

کارت هوشمند بدون اطلاعات بیومتریک می تواند باعث نقض حریم شخصی افراد شود.