در شناسایی ویژگی بیومتریک با تمامی داده های ذخیره شده در بانک اطلاعاتی مقایسه می شود و در صورت مطابقت ، فرد تایید می شود. اما در روش تایید هویت فرد اطلاعات خود را از طریق صفحه کلید یا کارت وارد کرده سپس یکی از ویژگی های بیومتریک وی اسکن می شود و این مشخصه با توجه به آی دی شخص با آخرین اطلاعات ثبت شده وی مقایسه می شود. بنابراین چنانچه تنها یک داده در سیستم ذخیره شده باشد در شناسایی همان تایید خواهد بود با این تفاوت که لازم نیست ابتدا کد شناسایی خود را وارد نماید.