روش های احراز هویت می تواند به چند گروه دسته بندی شود: آنچه در اختیار داریم ، آنچه می دانیم و آنچه هستیم و ترکیبی از این روش ها.

آنچه می دانیم آنچه در اختیار داریم آنچه هستیم
مثال پسورد ، رمز عبور کلید ، کارت شناسایی اثر انگشت ، چهره ، عنبیه
مزایا قابل تغییر قابل حمل دیگر نگران گم شدن ، فراموشی یا دزدیده شدن آن نخواهید بود.
معایب ممکن است فراموش شود و یا دیگران به آن دسترسی داشته باشند. گم می شود یا دزدیده می شود امکان جابجایی ندارد.